Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Dňa 25. Januára 2012 sa IV. trieda v MŠ Zádielska 4 premenila na „ZÁCHRANKU“. Pred MŠ zaparkovala sanitka rýchlej lekárskej pomoci a do triedy vnášali záchranári všakovaké pomôcky, nosiče, lehátka, „Anču“, EKG prístroj, tlakomer, obväzy a ešte veľa iných vecí.

50 detí IV. a VI. triedy a väčšie deti I. a II. triedy sa prišli naučiť ako treba zachrániť ľudský život a správne podať prvú pomoc. Celú akciu organizoval Dávid spolu so svojím tímom pod záštitou Európskej únie a IUVENTY- Slovenský inštitút mládeže.

Záchranári vysvetľovali a ukazovali deťom ako sa ošetrujú zlomeniny, kolaps, mdloba v simulovaných podmienkach s použitím figurín aj detí, pomôcok riešiacich modelové situácie ako napr. resuscitácia dospelých a detí, stabilizovaná poloha, umelé dýchanie, telefónne číslo prvej pomoci a atď. Po ukážkach záchranári deti preskúšali a veru všetky deti vyhoveli. Po skúškach sme si prezreli sanitku, aj z vnútra, a vrátili sme sa späť do triedy kde pokračovala druhá časť tejto akcie, ktorú organizovala Nikola tiež pod záštitou EÚ a IUVENTY a to „HYGIENA Nadovšetko“. Tu sa deti oboznámili so žltačkou typu A(tzv. „chorobou špinavých rúk“). Dozvedeli sa kde všade sa nachádza, ako sa môže dostať do nášho organizmu a ako sa máme pred ňou chrániť aby nás neprekvapila. Tiež sa naučili jednu z viacerých metód umývania rúk, ktorú si neskôr sami prakticky vyskúšali pri umývadlách. Ako odmenu dostali balíček s mydielkom a uteráčikom. Po skončení oboch akcií deti dostali ďalší balíček spolu s diplomom o absolvovaní zábavno-vzdelávacích aktivít „Detský Záchranári“ a „Hygiena Nadovšetko“. Deti mali z akcií taký veľký zážitok, že poniektoré doma rodičia natáčali pri rozžhavenom rozprávaní zážitkov z celého dňa.