Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola Zádielska 4 je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

K stiahnutiu

PVO.pdf Súbor pdf - (332 kB)

Prehľad o Verejnom obstarávaní

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH v zmysle § 102 Zák. 25/2006 Z.z. v platnom znení

K stiahnutiu

Aktuálne verejné súťaže

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby "CPV 158 Rôzne potravinárske výrobky CPV 156 Mlynské výrobky, škrob, škrobové výrobky".

K stiahnutiu

Vyzva_rozne_potr_vyr.pdf Súbor pdf - (199 kB) Ramcova_dohoda_vzor.pdf Súbor pdf - (148 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zadanie zákazky - prieskumom trhu

K stiahnutiu

zadanie_zakazky.pdf Súbor pdf - (125 kB)
Rozne_potr._zamer.pdf Súbor pdf - (199 kB)
zadanie_zakazky_2015.pdf Súbor pdf - (203 kB)