Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274
LuciaLeskovska.jpg, 7.8kB
Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Motýlia záhrada