Menu:

Adresa:

Materská škola - Óvoda
Zádielska 4
040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr za rok :