Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Kontakt

Materská škola – Óvoda
Zádielska 4
Košice - Staré mesto
040 01


materská škola - 0904 057 693

riaditežka MŠ - 0903 996 274

zástupkyňa MŠ - 0911 996 275

školská jedáleň - odhlasovanie zo stravy

                             0948 364 677 - do 8:00 hod. 


E-mail - mszadielska@gmail.com


Zriaďovatež - Mestská čas Košice-Staré Mesto

                       telefón: 055/6222026


.......................................................

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov

tomuto prevádzkovatežovi vykonáva:

CUBS+

Mudroňova 29, Košice

IČO: 46 943 404

oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk