Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274
LuciaLeskovska.jpg, 7.8kB
Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Kontakt

Materská škola – Óvoda
Zádielska 4
Košice - Staré mesto
040 01


materská škola - 0904 057 693

zástupkyňa MŠ - 0911 996 275

riaditežka MŠ - 0903 996 274

školská jedáleň - odhlasovanie zo stravy

                             0948 364 677 - do 8:00 hod.


E-mail - mszadielska@gmail.com


Zriaďovatež - Mestská čas Košice-Staré Mesto

                       telefón: 055/6222026