Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Oznamy - aktuality


JARNÉ PRÁZDNINY
02. - 06.03.2020
bude MŠ zatvorená.
- náhradná MŠ -  MŠ Tatranská
.....................................
KARNEVAL
sa bude kona dopoludnia
05.02.2020
.......................................
TRIEDNY AKTÍV
pre rodičov budúcich prvákov
sa uskutoční
16.01.2020 o 16:00hod.
v 4.triede.
........................................
VIANOČNÉ VYSTÚPENIA

1.trieda - 18.12.2019 o 15:30hod.
2.trieda - 17.12.2019 o 15:30hod.
3.trieda - 12.12.2019 o 15:30hod.
4.trieda - 16.12.2019 o 15:30hod.
5.trieda - 11.12.2019 o 15:30 hod.
6.trieda - 13.12.2019 o 15:30hod.
7.trieda - 12.12.2019 o 15:45 hod.
................................
DIVADLO
11.12.2019 bude v MŠ 
hudobná rozprávka 
"AKO ČERTI ANJELOM VIANOCE UKRADLI"
vstupné: 1,50€
....................................
VIANOČNÉ FOTKY
sú k dispozícií u triednych učiteliek.
Sada 11,-€
.................................
MIKULÁŠ
príde do materskej školy
05.12.2019.
.................................
VIANOČNÉ FOTENIE
- druhý termín na vianočné fotenie 
sa prekladá na 11.11.2019 o 14:30hod.
................................
POPOLUDNIE S USMIEVANKOU
PRE STARÝCH RODIČOV
14.10.2019 o 15:30hod.
na školskom dvore.
Vstupné: 1,30€
Viac organizačných informácií v šatni
a tr.učiteliek.
.................................
FOTENIE
Vianočné fotenie prebehne
09.10.2019 dopoludnia.
Viac informácií v šatni a u triednych učiteliek.
.................................
DIVADLO
 04.10.2019 bude v MŠ
 hudobná rozprávka
 "PETER A DRAK"
vstupné: 1,50€
...................................
PREDPLAVECKÝ VÝCVIK
pre prípravkárov
16. - 27.09.2019
Viac informácií u triednych učiteliek
...........................................
CELOŠKOLSKÝ AKTÍV
sa bude kona vo štvrtok
 05.09.2019 o 16:00 hod.
v 2.triede.
Po skončení sa budú kona triedne aktívy v jednotlivých triedach.