Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Oznamy - aktuality


VIANOČNÉ FOTENIE
- druhý termín na vianočné fotenie 
sa prekladá na 11.11.2019 o 14:30hod.
................................
POPOLUDNIE S USMIEVANKOU
PRE STARÝCH RODIČOV
14.10.2019 o 15:30hod.
na školskom dvore.
Vstupné: 1,30€
Viac organizačných informácií v šatni
a tr.učiteliek.
.................................
FOTENIE
Vianočné fotenie prebehne
09.10.2019 dopoludnia.
Viac informácií v šatni a u triednych učiteliek.
.................................
DIVADLO
 04.10.2019 bude v MŠ
 hudobná rozprávka
 "PETER A DRAK"
vstupné: 1,50€
...................................
PREDPLAVECKÝ VÝCVIK
pre prípravkárov
16. - 27.09.2019
Viac informácií u triednych učiteliek
...........................................
CELOŠKOLSKÝ AKTÍV
sa bude kona vo štvrtok
 05.09.2019 o 16:00 hod.
v 2.triede.
Po skončení sa budú kona triedne aktívy v jednotlivých triedach.