Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Oznamy - aktuality


VIANOČNÉ FOTENIE
prebehne 13.10.2020 dopoludnia 
v každej triede osobitne.
.......................................
OZNAM
Ak čerpáte OČR, 
prosíme, aby ste to hlásili Materskej škole - 0904 057 693, 
aby Vám bola vyplatená dávka zo Sociálnej poisťovne.
............................................

TRIEDNE AKTÍVY 
sa budú konať vo štvrtok
 10.09.2020 o 15:30 hod.
v každej triede zvlášť.