Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Oznamy - aktuality

18.6.2021 - oznam - výberové konanie

Materská škola -Óvoda, Zádielska 4, 040 01 Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu "Učitež do triedy s vyučovacím jazykom maďarským"
Podrobnejšie informácie na stiahnutie


Oznam - výberové konanie

Starosta mestskej časti Košice - Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeža/ky Materskej školy - Óvoda Zádielska 4, 040 01 Košice.