Menu:

Adresa:

Materská škola - Óvoda
Zádielska 4
040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
  • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, stiahni
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, stiahni
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (Ukrajina), stiahni
  • Formulár na posúdenie príjmu, stiahni
  • Formulár na posúdenie príjmu UA-SK, stiahni


Postup krokov na poukázanie 2%

Informácie pre rodičov
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy stiahni


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Kolektívna zmluva
  • Kolektívna zmluva - stiahni
  • Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve - stiahni
  • Kritéria na priznanie osobného príplatku zamestnancov - stiahni
  • Informačná povinnosť k Ochrane osobných údajov stiahni