Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Dokumenty na stiahnutie

   2 % za rok 2019 Organizácia, tlačivo
  • Žiados o prijatie dieaa do materskej školy - stiahni
  • Kritéria na priznanie osobného príplatku zamestnancov -
    stiahni
  • Informačná povinnos k Ochrane osobných údajov - stiahni