Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274
LuciaLeskovska.jpg, 7.8kB
Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Dokumenty na stiahnutie

Výberové konanie na pozíciu "učitež MŠ" Zádielska - stiahni  

 2 % za rok 2018 Organizácia, tlačivo
  • Žiados o prijatie dieaa do materskej školy - stiahni
  • Kritéria na priznanie osobného príplatku zamestnancov -
    stiahni
  • Informačná povinnos k Ochrane osobných údajov - stiahni