Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov


OZNAM
k prevádzke od 25.01.2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
bude od 25.01.2021 materská škola naďalej prijímať
deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
a deti, ktorých rodičia nemôžu z povahy zamestnania  pracovať formou homeoffice.

Zákonný zástupca predloží pri nástupe:
- potvrdenie od zamestnávateľa, že spadá do kritickej infraštruktúry, alebo že musí dochádzať do zamestnania v štandardnom režime
- vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Príloha č.8a
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/

- od 27.01.2021 sa zákonný zástupca preukáže negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom
.............................................
MANUÁL Návrat do škôl  2021
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 05.01.2021 - https://www.minedu.sk/data/att/18414.pdf

............................................
!!!  OZNAM   !!!

Na základe rozhodnutia RÚVZ-Košice
je naša Materská škola
od 08.01. - 17.01.2021
ZATVORENÁ
 z dôvodu zistenia pozitívnej osoby v našej MŠ.
................................................................

MANUÁL OPATRENÍ pre MŠ
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 23.10.2020 -
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

----------------------------------------------------------

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
(aktualizované k 26.10.2020)

    od 02.09.2020 je každá trieda v MŠ (okrem 3.triedy) v prevádzke
od 06:30 - 16:30 hod.

  • dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý obmedzí svoj pobyt v priestoroch MŠ na nevyhnutné minimum (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa).
  • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
  • v interiéri aj exteriéri MŠ deti nosia rúško, v šatni musí mať dieťa uložené minimálne jedno náhradné rúško.
  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • výmena posteľnej bielizne a pyžama  bude 1x do týždňa, textilné uteráky sa nebudú používať.
  • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti a MŠ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.