Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

ZÁPIS DO MŠ-ÓVODA ZÁDIELSKA 4, Košice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojim rozhodnutím určilo termíny zápisu detí na predprimárne vzdelávanie pre organizáciu školského roka 2020/2021.

Riaditeľka MŠ-Óvoda zádielska 4, Košice, týmto zvereňuje termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ.

Termín: od 30.04.2020 do 31.05.2020

Podávanie žiadostí sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Odporúčame elektronickou formou; (Žiadosť - tlačivo je sprístupnené na našej webovej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie), prípadne Žiadosťou podanou na pošte, alebo vhodením Žiadosti v obálke do poštovej schránky na škole.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti navštevovať riadnu MŠ s ohľadom na jeho fyzické a duševné zdravie.

Podmienky prijatia detí:
Prednostne sa prijímajú deti:
- s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- ktoré dovŕšili piaty rok veku
- s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

............................................................

DÔLEŽITÝ OZNAM!

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
a záverov Ústredného krízového štábu  je
PRERUŠENÁ PREVÁDZKA
na školách a školských zariadeniach
v období od 30.marca 2020 do  ODVOLANIA.

!!!!!!!!!!!!!!

Na základe pokynov zriaďovateľa MČ – Košice Staré Mesto sú od APRÍLA všetky  poplatky v materskej škole POZASTAVENÉ (školné, stravné) do odvolania.

.............................................................

MILÍ RODIČIA!

 Ak máte akejkoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás na 0911996275, alebo píšte na mszadielska@gmail.com.
Zopár tipov ako sa nenudiť s deťmi doma

Vážení rodičia našich detí, prinášame Vám zopár  stránok odkiaľ môžete čerpať námety na prácu s deťmi počas týchto dní:

https://www.ucimenadialku.sk/

https://abcskolka.sk/

www.didakta.sk   login: minedu@didakta.sk    heslo: MINEDU

 

Témy, ktorým by sme sa venovali v materskej škole v mesiaci apríl:

Lesný svet

Aj vo vode je život

Svet okolo nás

Tajomstvá vesmíru


Milí rodičia, prajem Vám v týchto časoch hlavne pokoj, tak vnútorný ako duševný. Spievajte, tancujte si, pretože spev a tanec znižujú napätie a k tomu Vám určite pomocnú ruku podá aj známy YOUTUBE kanál, ktorý ponúka aj námety ako vysvetliť deťom info ohľadom koronavírusu:
 
Miro Jaroš & Sofinka – Ako si vyrobiť rúško

  Spievankovo – Pieseň dnešných dní -Som doma

   Rozprávkové divadlo – Príchod cudzinca


PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ-Zádielska

Na základe prijatých krízových opatrení úradu vlády SR budú uzavreté školy a školské zariadenia v termíne
od 16.3. 2020 do 27.3.2020.

Prosíme všetkých rodičov aby dbali a dodržiavali pokyny, ktoré boli vydané obyvateľstvu -
NEJEDNÁ SA O PRÁZDNINY, ALE IDE O KARANTÉNU -
na vyhlásený mimoriadny stav z krízového štábu SR. 

...................................................................................................
V súvislosti so šírením vírusu (respiračné ochorenie –
Nový koronavírus  COVID 19 ) starosta mestskej časti Košice-Staré mesto vydáva toto :

Rozhodnutie
v čase od 11.03.2020 do 13.03.2020 budú uzatvorené staromestské materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

....................................................................................................
!!!Dôležité!!!!
Oznámenie o zabezpečení opatrení!!!!!
  Riaditeľstvo MŠ- Óvoda Zádielská 4 Vám týmto oznamuje nasledovné usmernenie ktoré obdržalo:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie v súvislosti so šírením vírusu (respiračné ochorenie –
Nový koronavírus  COVID 19 ) pre školy a školské zariadenia
nasledovné : celé znenie TU: 
usmernenie_koronavirus

Materská škola týmto žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, dodržiavali pokyn, a v prípade ochorenia detí ( kašeľ, nachladnutie, atď.) nenosili deti do MŠ, týka sa to nie len v súvislosti s týmto ochorením.
V súvislosti s týmto usmernením riaditeľka školy vydáva nasledovné pokyny
záväzné pre všetkých zamestnancov:

1. zvýšená dezinfekcia všetkých priestorov škôl
2. povinnosť vykonávať ranný filter – učiteľky ( dieťa vykazujúce prípadné
ochorenie neprevziať do kolektívu)
V rámci spolupráce školy s rodinou Vás týmto prosíme o spoločné pôsobenie na deti v prevencii predchádzaniu šírenia ochorení medzi deťmi (nenosiť choré deti do MŠ – myslieť na ostatné deti v kolektíve).
Na zdraví našich detí nám záleží.
...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.