Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

Informácia o zatvorení materkej školy

v dňoch 24.9.2021 - 28.9.2021, bude materská škola zatvorená podrobnejčie informácie v sekcii Oznamy - aktuality


Informácie k začiatku nového školského roka 2021/2022

  • prevádzka MŠ je od 06:30 – 16:30 hod. v každej triede, zberná trieda naďalej nie je v prevádzke,
  • pri prvom nástupe v školskom roku 2021/2022 do MŠ predloží zákonný zástupca „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“- Príloha č.1 - na stiahnutie
  • MŠ vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č.355/2001 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“
  • krúžková činnosť sa realizuje s minimalizovaním premiešavania tried,
  • textilné uteráky sa naďalej nepoužívajú.

  • Materská škola sa riadi aktuálnym Školským semaforom,ktorý je dostupný na stránke ministerstva školstva
Mgr. L.Lukácsová - riaditeľka MŠ


!!! Dôležitý oznam !!!

Žiadame rodičov, , ktorí maju záujem využíť dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. aby vyplnili Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa